Mārupes Doktorāts

• Speciālisti • Ārsti • Diagnostika •

Psihoterapeits, psihologs,
vizuālās mākslas terapeits

PsihoterapeitsMg. psych. Līga Lismane

Psihoterapeits

Sertificēts psihoterapeits palīdzēs tikt galā ar dažādām psiholoģiskām slodzēm- depresiju, miega traucējumiem, trauksmi (uztraukumu), mazinātām darba spējām u.c. simptomiem,  kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzēs izvēlēties atbilstošus medikamentus.

Interesē cilvēks kā vienots veselums. Savā darbā ir pārliecināta par prāta un ķermeņa neatdalāmību un to, cik ļoti nozīmīga fiziskajā veselībā ir emocionāla veselība. Darbā ar pacientiem tiek izmantota psihodinamiskās psihoterapijas metode.

Darba laiki

Pirmdiena  -----   
Otrdiena  15.00 - 19.00
Trešdiena  -----   
Ceturtdiena   -----    
Piektdiena   -----   

Pusaudžu un jauniešu psihologs

Laura Lācberga

Pusaudžu un jauniešu psihologsMg. psych. Laura Lācberga

Pusaudžu un jauniešu psihologs

Praktizējošs klīniskais un veselības psihologs. Profesionālās intereses saistītas ar pusaudžu un jauniešu mentālo veselību, ko apliecina vairāku gadu ilgā pieredze Bērnu un pusaudžu resursu centrā. Sniedz gan īstermiņa, gan ilgtermiņa psiholoģisko atbalstu psihoemocionālu grūtību gadījumā klientiem vecuma grupā no 12 līdz 25 gadiem. Uz pirmreizējo konsultāciju pusaudžiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) ieteicams ierasties kopā ar kādu no vecākiem.

Mūsu psihoterapiti un psihologi sniegs atbalstu un iedrošinājumu Jums un palīdzēs drošā vidē satikt sevi. Šodiena ir vēl viena diena, lai pilnveidotos un uzsāktu labas pārmaiņas savā dzīvē un attiecībās.

Darba laiki

Pirmdiena  -----   
Otrdiena   9.00 - 12.00
Trešdiena   -----   
Ceturtdiena   -----    
Piektdiena   -----   

Pieaugušo un pusaudžu psihologs

Sandra Feldmane

PsihologsMg. psych. Sandra Feldmane

Psihologs

Klīniskā un veselības psiholoģe, docētāja Rīgas Stradiņa universitātē, mācību programmu veidotāja un organizētāja Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centrā.

 • Veic psiholoģisko konsultēšanu, krīzes intervenci un sniedz psiholoģisko atbalstu.
 • Veic kognitīvo procesu izpēti un psiholoģisko izpēti ar Latvijas Klīnisko personības testu;  sagatavo psiholoģisko atzinumu. 

 

Konsultē individuāli pieaugušos un pusaudžus no 11 gadu vecuma.

Strādā ar cilvēkiem, kuri piedzīvo/-juši:

 • ilgstošus emocionālus pārdzīvojumus
 • emocionāli traumatisku pieredzi
 • eksistenciālas dabas sarežģījumus
 • sarežģījumus attiecībās, ģimenē, profesionālajā vidē
 • depresiju, trauksmi vai paškaitējumu
 • personības traucējumu simptomus
 • funkcionēšanas traucējumus

 

Darba valodas: latviešu, angļu

Izglītība un apmācības:

 • Desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām (EMDR) “EMDR Europe”, Level 1. Trenere: Dolores Mosquera (2023)
 • Profesionālās pilnveides programma “Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas Klīnisko personības testu pieaugušajiem” (Rīgas Stradiņa universitāte, 2023)
 • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija, klīniskās un veselības psiholoģijas apakšnozarē (absolvēts ar atzinību par izciliem panākumiem pētniecībā, Rīgas Stradiņa universitāte, 2023)
 • Sociālo zinātņu profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta profesionālā kvalifikācija (Rīgas Stradiņa universitāte, 2021)
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds “Tiesību zinātnē” (Rīgas Stradiņa universitāte, 2015)

 

Dalība asociācijās, biedrībās:

 • Latvijas Klīnisko psihologu asociācija (kopš 2023. gada)
 • Latvijas Psihologu biedrība (kopš 2022. gada)
 • Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija (kopš 2021. gada)

 

Darba laiki

Pirmdiena   18.00 - 20.00
Otrdiena -----   
Trešdiena   09.00 - 13.00
Ceturtdiena   09.00 - 11.00 
Ceturtdiena   18.00 - 20.00 
Piektdiena   -----    
Sestdiena   10.00 - 14.00

Pieteikšanās sesijām:

+371 28347531
reģistratūra: 20004039

sandra.feldmane1@gmail.com

Vizuālas makslas terapija

Renāte Ozola

Vizuāli plastiskās mākslas terapeiteRenāte Ozola

Mg.sc.sal. (veselības zinātņu maģistrā), Vizuāli plastiskās mākslas terapeite

Latvijas Mākslas terapijas asociācijas biedre un Biedrības “Vienota Gaisma” dibinātāja, kas atbalsta bērnus, pusaudžus un sievietes, kas cietuši fiziskā un emocionālā vardarbībā.

Strādā ar pieaugušajiem, emocionāliem traucējumiem ( trauksme, veģetatīvā distonija, depresija ) bērniem un pusaudžiem ( uzvedības problēmas ), individuāli un grupā. 

Izmantojot mākslas ekspresiju individuāli vai grupā, pacientam vai klientam ir iespēja izteikt, apzināties un transformēt savas jūtas, vajadzības, motivāciju; identificēt un mainīt problemātiskus uzvedības paternus; trenēt un attīstīt noteiktas prasmes.

Cena par pakalpojumu  – 40 euro/1x

Darba laiki

Pirmdiena   -----   
Otrdiena   -----  
Trešdiena   -----   
Ceturtdiena   10.00 - 18.00 
Piektdiena   10.00 - 18.00

Biežāk uzdotie jautājumi

Meklē atbildes šeit

Kas ir psihologs, psihiatrs, psihoterapeits?

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē. Psihologi pārvalda zināšanas par cilvēka uzvedības modeļiem, domāšanas veidu, attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem – klientiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot cilvēkiem izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stipras puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus. Psihologs ir tiesīgs praktizēt, ja atrodas Latvijas psihologu reģistrā.

 

Psihiatrs ir profesionālis ar augstāko medicīnisko izglītību, kurš specializējies psihiatrijā. Viņš uzstāda diagnozes un ārstē cilvēkus – pacientus, kuriem ir psihiskas saslimšanas, nozīmējot medikamentozu ārstēšanu.

 

Psihoterapeits ir speciālists ar augstāko medicīnas izglītību, kuram ir papildus izglītība kādā psihoterapijas virzienā. Psihoterapijas speciālists ir speciālists, bieži vien ar augstāko psihologa izglītību, kuram ir papildus izglītība kādā psihoterapijas virzienā. Psihoterapeiti un psihoterapijas speciālisti nodrošina psihoterapijas procesu. Psihoterapija ir ilgstošs process, jo pārmaiņas cilvēka personībā notiek ļoti lēnām. Pie psihoterapeita vai psihoterapijas speciālista ir vērts pieteikties tad, ja cilvēks vairākkārt pamana, ka atkārto vienas un tās pašas kļūdas un vēlas ko mainīt šajā „apburtajā lokā”, nevar izveidot ilgstošas tuvas attiecības ar citiem cilvēkiem, slikti jūtas pats ar sevi u.c.

Kā palīdz psihologs?

Psihologs sniedz cilvēkiem individuālās konsultācijas, ka arī strādā ar grupām. Strādājot ar klientiem psihologs:

 • Uzklausa un cenšas uztver klienta teikto no viņa skatpunkta, nenosodot;
 • Gatavs sarunai par klienta nodomiem, centieniem, iecerēm;
 • Cenšas izprast klienta domas, emocijas un vēlmes, arī tās, kurus klientam ne vienmēr izdodas pateikt;
 • Sniedz emocionālu atbalstu;
 • Palīdz klientam atrast sevī resursus;
 • Palīdz risināt un pieņemt sarežģītus lēmumus;
 • Konsultē klienta valodā;
 • Sniedz nepieciešamo informāciju.

Psihologs savā darbā ievēro konfidencialitātes principu attiecībā pret klientu un viņa sniegto informāciju, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

Ko psihologs nedara:

 • Nenosaka diagnozes un nenozīmē zāles;
 • Nedod vienīgo pareizo padomu;
 • Nerīkojas un nerisina problēmas klienta vietā.
Kādos gadījumos var palīdzēt psihoterapeits?

Psihoterapeits – psihiatrs, kas apguvis psihoterapiju.

Psihiatrs galvenokārt strādā ar gadījumiem, kuros nepieciešama medikamentoza terapija, savukārt psihoterapeits palīdz risināt problēmas, kas jau ilgstoši traucē dzīvot un visticamāk nāk no bērnības.


Ja psiholoģiskā konsultēšana un medikamentu lietošana nav devusi cerētos rezultātus, tas nozīmē, ka problēmas sakne slēpjas daudz dziļāk. Atšķirībā no psiholoģiskās konsultēšanas psihoterapijas process parasti ir daudz ilgāks, jo terapijas laikā cilvēkam ir ne vien jāizprot sarežģījumu cēloņi, bet arī jāmainās.

Psihoterapeits ir apmācīts saprast cilvēku mijiedarbībā ar apkārtējo vidi.  Psihoterapeits spēj ieraudzīt, kādas grūtības cilvēkam rodas attiecībās pašam ar sevi un citiem, un zina, kā ar tām apieties.

Kas ir vizuālā mākslas terapija?

Mākslu terapija ir veselības aprūpes joma, kas ir mērķēta uz pacienta vai klienta fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanu, sociālo problēmu risināšanu, preventīvo darbu, kā arī personības izaugsmi. Mākslas terapija (vizuāli plastiskā mākslas terapija) ir ārstnieciska metode, kas integrē psihoterapeitiskas  metodes un radošo procesu. Latvijā mākslas terapija ir reglamentēta profesija, tāpēc to var praktizēt speciālists, kurš ir ieguvis maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju un kurš ir reģistrēts kā ārstniecības persona.

Mākslas terapeiti palīdz jebkura vecuma pacientiem vai klientiem, un darbs var noritēt gan individuāli, gan grupā, gan ar vecākiem un bērniem, ar pāri vai visu ģimeni. 

Mākslas terapija:

 • mazina konkrētās saslimšanas vai traucējuma simptomus, (piemēram, mazina depresiju, trauksmi u.c. ar garīgām funkcijām saistītus traucējumus )
 • strādā ar cilvēka pamatproblēmu ietekmējošiem faktoriem (viņa domāšanu, jūtām, uzvedību un dzīves veidu u.c.)
 • izmantojot atbalstošās terapijas principus, palīdz pārvarēt traumatisku pieredzi un mazināt slimības, traucējuma vai problēmas radītās sekas vai strādā ar problēmu preventīvā kontekstā.
Ko palīdz mākslas terapija?

Mākslas terapija var palīdzēt mazināt

 • emocionālus traucējumus
 • uzvedības problēmas
 • ēšanas traucējumus
 • mācīšanās traucējumus
 • ar stresu saistītus, neirotiskus traucējumus
 • sensorus un fiziskus traucējumus
 • garīgās attīstības traucējumus

Mākslas terapijā var risināt jautājumus, kas saistīti ar cilvēka sensori-motorās, uztveres, kognitīvās, emocionālās, sociālās un garīgās funkcionēšanas aspektiem, piemēram:

 • attīstīt sīko motoriku, uztveres, uzmanības un domāšanas funkcijas
 • mācīties analizēt situāciju, pieņemt lēmumus, risināt problēmsituācijas
 • regulēt emocijas, pārvarēt stresu
 • pilnveidot komunikācijas prasmes
 • attīstīt ar pašapziņu saistītās funkcijas
 • plānot un organizēt savas darbības un laiku
 • veicināt iesaistīšanos garīgās aktivitātēs vai darbībās sevis piepildījumam, jēgas un garīgo vērtību atrašanā
 • …un daudzus citus jautājumus

Bērniem mākslas terapija var palīdzēt tikt galā ar tādiem dzīves notikumiem, kā vecāku šķiršanos vai tuvinieka nāvi, ka arī var palīdzēt tikt galā ar uzvedības un attīstības problēmām.

Lai piedalītos mākslas terapijā, pacientam vai klientam nav nepieciešamas priekšzināšanas vai mākslinieciskas prasmes, jo māksla te netiek izmantota estētiskajā izpratnē, bet gan kā cilvēka jūtu, uzvedības, situācijas u. tml. reprezentācija.

Vai nepieciešamas priekšzināšanas mākslas terapijai?

Lai piedalītos mākslas terapijā, pacientam vai klientam nav nepieciešamas priekšzināšanas vai mākslinieciskas prasmes, jo māksla te netiek izmantota estētiskajā izpratnē, bet gan kā cilvēka jūtu, uzvedības, situācijas u. tml. reprezentācija.

"Spēks un veselība ir cilvēka lielākā laime"

Piesaki Konsultāciju pie Speciālista

Mūsu kontakti

Laipni gaidīti mūsu iestādē!


TELEFONS

Pierakstiem, informācijai par pakalpojumiem un speciālistiem

20004039

Adrese

Pededzes iela 10,
Mārupes novads,
Mārupe,, LV-2167

Iestādes darba laiks

Pirmdiena-Ceturtdiena
8.00 - 19:00
Piektdiena 8.00 - 18.00