Mārupes Doktorāts

• Speciālisti • Ārsti • Diagnostika •
PRAKSES DARBA LAIKSPirmdiena    8.00 - 16.00
Otrdiena      8.00 - 16.00
Trešdiena     8.00 - 16.00
Ceturtdiena   9.00 - 19.00
Piektdiena      8.00 - 16.00

Sestdiena, svētdiena - slēgts

ĀRSTA
PIEŅEMŠANAS LAIKSPirmdiena    12.00 - 16.00
Otrdiena      8.00 - 12.00
Trešdiena     8.00 - 12.00
Ceturtdiena   15.00 - 19.00
Piektdiena      12.00 - 16.00

Sestdiena, svētdiena - slēgts

20004039


Izvēle 1: pierakstīties uz vizīti/ atcelt pierakstu (jebkurā laikā no 8.00-19.00, piektdienās līdz 18.00)

Ārsta prakses tālrunis saziņai
+371 29210818

E-pasts: info@gimenesprakse.lv
Mājas lapa: www.gimenesprakse.lv


Komanda

Augsti kvalificēti un pieredzējuši ārsti uzmanīgi iedziļinās katra pacienta vajadzībās. Diagnostikai un ārstēšanai izmanto modernākās tehnoloģijas. SIA “Rūtas Plaudes-Dedeles ģimenes ārsta prakse” sniedz gan valsts, gan maksas primārās veselības aprūpes pakalpojumus. Detalizētāka informācja apmeklējot mūsu mājas lapu.Rūta Plaude-Dedele

ģimenes ārsts

Darba pieredze un publikācijas:

 • Rezidents, ārsts Dr A. Nulles ģimenes ārsta praksē Vaivaru rehabilitācijas centrā, Jūrmalā;
 • Ārsts, sertificēts ģimenes ārsts Dr E. Šatalovas ģimenes ārsta un pediatrijas praksē (Mārupes iela 4-24, Āgenskalns, Rīga);
 • Publikācija žurnālā Santa, 19.09.2021 – Viss par un ap iesnām;
 • Sarunu video publikācijas ar speciālistiem saitnē veseligsridzinieks.lv par bērnu veselību, 13.10.2020;
 • Lekcija par sirds veselību Siguldā dienas centrā “Gauja”;
 • Publikācija Delfi Life par asins analīzēm;
 • Tiešsaites lekcija par nieru veselību, 09.03.2023;
 • Lekcija pasākuma “Aktīvs šodien, vesels rīt” ietvaros par uzturu un dzīvesveidu;
 • Publikācija žurnālā Santa par bērnu klepu, 09.02.2022;
 • Publikācija žurnālā Santa par mazuļa un bērna drošu vidi, 20.07.2022.

Rūta Plaude-Dedele

Ģimenes ārsts

Anna Seļivanova

Medicīnas māsa
Anna Seļivanova

medicīnas māsa

Izglītība:

 • Absolvēta Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, iegūta 1. līmeņa augstākā izglītība māszinībās;
 • Absolvēta Latvijas Universitāte un iegūts bakalaura grāds māszinībās “Bērnu aprūpes māsa”;
 • Dotajā brīdī papildus tiek apgūta Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas programma “Ārstnieciskā masāža”:

Darba pieredze:

 • Medicīnas māsa Dr E. Šatalovas ģimenes ārsta un pediatrijas praksē;
 • Medicīnas māsa Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā;
 • Medicīnas māsa Dr N. Safronovas ģimenes ārsta praksē.

Biežāk uzdotie jautājumi

Meklē Atbildes Šeit

Kādos gadījumos jāzvana 113?

Uz NMP dienesta ārkārtas tālruni ‘113’ jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un neatliekamā medicīniskā palīdzība nepieciešama nekavējoties.

NMP dienesta mediķi izsauc, ja:

 • ir bezsamaņa
 • apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi
 • ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību
 • rodas pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula, kas var liecināt par sirds infarktu
 • ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu
 • citas dzīvību apdraudošas situācijas.

Uz šādām situācijām, izvērtējot izsaukuma pieteicēja sniegto informāciju, brigāde tiek nekavējoties nosūtīta. Detalizētāk ar visiem neatliekamajiem gadījumiem, kad izsaucama NMP brigāde, var iepazīties MK noteikumu Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 118.punktā.

Kas jāņem līdzi dodoties pie ārsta?

Mēs atgādinām, ka dodoties pie ārsta pēc pieraksta, neaizmirstiet paņemt līdzi attiecīgus dokumentus.

Pieaugušajiem:

 •  personu apliecinošs dokuments –  pase vai identifikācijas karte (autovadītāja apliecība – juridiski nekad nav bijusi personu apliecinošs dokuments)
 • apdrošināšanas polise (ja tāda ir)
 • nesen veikto izmeklējumu un analīžu rezultāti, ja tādi ir Jūsu rīcībā
 • nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista, kam ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), lai saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu
 • maksas pakalpojumu saņemšanai nosūtījums nepieciešams, ja maksātājs ir apdrošināšanas kompānija
 • dokumentu, kas apliecina piederību no pacientu iemaksām atbrīvotajai cilvēku grupai (ja tāds ir)

Bērniem līdz 14 gadu vecumam (apmeklē ārstu tikai kopā ar pieaugušo)

Ja apmeklējumā piedelās kāds no bērna vecākiem tad līdzi nepieciešams:

 • bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts vecāka vārds un vecāka pase vai identifikācijas karte

vai

 • bērna pase vai identifikācijas karte un vecāka pase ar ierakstu par bērnu

Ja apmeklējumā piedelās cita persona (māsa, brālis, vecvecāki vai citi tuvinieki),tad ir nepieciešams:

 • notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses, kā arī pieaugušā pase vai identifikācijas karte

Bērniem no 15 gadu vecumam:

 • pase vai identifikācijas karte
Kā reģistrēties pie ģimenes ārsta?

Ģimenes ārsts reģistrē un apkalpo visus pacientus, kuru dzīvesvieta atrodas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā (darbības pamatteritorija noteikta līgumā ar Nacionālo veselības dienestu).
Ģimenes ārsts var nepiekrist pacienta reģistrācijai savu pacientu sarakstā tikai gadījumā, ja:

 • pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas
 • ģimenes ārsta pacientu sarakstā jau ir 2000 reģistrētu pacientu vai 900 bērnu, izņemot jau reģistrēta pacienta bērnus vai laulāto un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā dzīvojošus pacientus.

Savstarpēji vienojoties, ģimenes ārsts drīkst reģistrēt arī pacientus, kas nedzīvo viņa apkalpotajā teritorijā.

Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un aizpilda divos eksemplāros veidlapu „Vienošanās par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā”, kuras paraksta persona un ģimenes ārsts.

Katrai personai ir tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu un veikt pārreģistrāciju. Lai veiktu pārreģistrāciju, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un noslēdz jaunu vienošanos.

Vajadzīga recepte...

Receptes iespējams PASŪTĪT TIKAI savam ģimenes ārstam un TIKAI REGULĀRI LIETOTAJĀM ZĀLĒM. PAR MEDIKAMENTIEM, KURI JĀIZRAKSTA PIRMO REIZI, LEMJ ĀRSTS VIZĪTES LAIKĀ.

Vajadzīga slimības lapa?

Darbnespējas lapas (DNL) DRĪKST ATVĒRT TIKAI ĀRSTS, REDZOT PACIENTU KLĀTIENĒ. Piesakot darba nespējas lapu, vienlaicīgi jāpierakstās uz vizīti pie Ārsta!

Vajadzīgs nosūtījums pie speciālista?

Nosūtījumus ir tiesīgs izrakstīt Ārsts. Nosūtījumus nav iespējams pasūtīt pa TELEFONU. MĒS NEPIEKOPJAM NOSŪTĪJUMU IZRAKSTĪŠANU PĒC PASŪTĪJUMA, izņemot gadījumus, ka esat iepriekš bijis pie Ārsta ar noteiktām sūdzībām, lai veiktu prasīto izmeklējumu!

"Spēks un veselība ir cilvēka lielākā laime"

Piesaki vizīti pie sava ģimenes ārsta